Tijdens de algemene ledenvergadering van de Brielse Tennisvereniging E ’68 werd Jack Schouten door de aanwezige leden, op voordracht van voorzitter Frank Abrahams, met een daverend applaus benoemd tot erelid van E’68.

Jack is meer dan 40 jaar lid, heeft bijna alle bestuurlijke functies bekleed en is uitzonderlijk actief geweest binnen de technische commissie. In het tijdperk voor de digitale snelweg regelde Jack jarenlang de toernooiboekjes voor de gehele regio, een geweldige service voor de toernooitennissers. Jack heeft ook jarenlang op landelijk niveau een bijdrage geleverd aan de KNLTB; tot voor kort had hij nog zitting in de KNLTB ledenraad. Kortom, een terechte benoeming tot erelid van BTV ‘E 68.

In een geëmotioneerd slotwoord dankte Jack de aanwezigen voor dit prachtig gebaar.

Tijdens de vergadering werden ook Laura van Steensel en Marieke Klijn onderscheiden. Zij kregen het Karwonkel uitgereikt, een prestigieuze onderscheiding  binnen de club, met name voor de organisatie van de clubkampioenschappen en de openingstoernooien, waarbij een grote opbrengst voor goede doelen een ruime aandacht kregen. 


Share this page