reglement

Privacy statement BTV E'68

Het privacyreglement van BTV E'68 kunt u lezen via deze link.


 

Privacyreglement KNLTB

De KNLTB-regelingen m.b.t. privacy kunt u lezen via deze link.


 

Privacyreglement AllUnited

Onze ledenadministratie is ondergebracht en wordt technisch beheerd door AllUnited. Het Privacyreglement van AllUnited is via deze link te lezen.


 

Bestuursreglement

Het bestuursreglement is belangrijk, omdat het, met als kader de Horecawetgeving, bepaalt hoe er binnen onze vereniging wordt omgegaan met het verstrekken van alcoholhoudende dranken.


 

Welke onderdelen springen in ons bestuursreglement in het oog?

• De kantine is geopend tot 24.00 uur

• Er mag alcohol worden verstrekt tot 23.00 uur door de week, en tot 19.00 uur in het weekend óf tot 1 uur na afloop van wedstrijdactiviteiten.

• Het gemeentelijk reglement laat geen activiteiten toe in de kantine na 01.00 uur, tenzij er een aparte vergunning is aangevraagd. De vereniging heeft gedurende het kalenderjaar 12 x de mogelijkheid om zo’n vergunning aan te vragen.

• Leden die bardienst draaien op momenten dat er alcohol wordt verstrekt, moeten een IVA-certificaat hebben.

• Tijdens jeugdtoernooien mag geen alcohol worden verstrekt.

 

Het volledige bestuursreglement is als Pdf-bestand te lezen en te downloaden via deze link.

 

Statuten en Huishoudelijk reglement

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn aangepast in de jaarvergadering van januari 2010. U kunt ze gemakkelijk als Pdf-bestanden lezen en downloaden via deze link.