contributie

Contributie 2024

De contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld en is voor 2024:

 

• Senioren € 175,-   

• Junioren € 120,-   

• Aspiranten € 100,-   

• Donateurs en blessure leden € 25,00

• Competitie lid (speelt alleen maar competitie, niet vrijspelen): € 30,00   

• Sleutelgeld (alleen seniorleden): € 10,00

• Barboete: € 35,00

• Barafkoop: € 60,00 voor 2 bardiensten

• Competitiebijdrage: € 75,00| € 95,00 per team

 

Leden die ná januari lid worden betalen een evenredig deel van de contributie.

 

Betaling op bankrekeningnummer NL98 RABO 01518 58 969